Bitva v ringu a cesta na opuštěné ostrovy

Ráno nás jako každý den probudil budíček a hned po něm jsme byli nuceni se protáhnout a procvičit. Při tom nás trochu vyrušila Honzova výzva k souboji s Jirkou. Důvodem bylo Honzovo tričko, které si Jirka přivlastnil a oblékl na sebe místo Honzy. Po tomto malém rozptýlení jsme se mohli odebrat na snídani.

Dopoledne jsme jako správní vikingové pluli přes různé překážky na další ostrov, který byl pojmenován podel našeho veštce Heidina a byl také stejně prázdný jako Heidinova hlava. když jsme na něj všichni úspěšně dorazili, dostali jsme z kuchyně zasloužený oběd.

A pak, přesně ve dvě hodiny odpoledne se Honza utkal s Jirkou v ringu plném bahna. Byl to vyrovnaný souboj a diváci se při něm dobře bavili a hlasitě povzbuzovali své favority. Nakonec ale vyhrál Jirka a oba spolubojovníci se spolu usmířili.

Po poledním klidu jsme se chystali ostrov dobýt, ale jak už jsem řekla dříve, tento ostrov byl opuštěný, a tak o něj všechny naše čtyři týmy soutěžily ve hře nazvané Oko za oko. Za časový limit dvou hodin musel každý  tým splnit úkoly za určitý počet bodů. Myslím, že hru jsme si všichni užili, dokonce i ty velmi podivné úkoly od Sigurda. Po soutěži jsme se přévlékli z umouněného oblečení a vyrazili jsme se navečeřet.

Po nástupu v kostýmech jsme se jako tradičně  přesunuli do jídelny a poslechli si vyhodnocení her. O nový ostrov se nakonec dělí vítězné oddíly Berserkové a Skye. Po dalších důležitých maličkostech, jako například předávání stříbrňáků, jsme si poslechli zápis z deníku našeho padlého krále Erika. Král a jeho posádka dobývali v krvavé bitvě malé ostrovy. Tyto ostrovy však nejsou na mapě vyznačeny a proto nám toho králův deník s nepřesnými údaji mnoho neřekl. Zítra se proto pokusíme tyto ostrovy najít a získat.

Adéla Vacková, 1.oddíl, Berserkové.