Příjezd do přístavu

Podívejte se na naše první video z vikingské výpravy, která nás čekala hned po příjezdu do přístaviště. Cesta byla sice dlouhá a strastiplná, ale na pohřeb našeho padlého krále Erika jsme nakonec dorazili přeci jen včas.

Adam, IT & program