Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z července 16, 2018

Cesta do Gottlandu

Dne 15.7. jsme se vydali na tábor do Nesyté. Většina z nás nastoupila do autobusu v České Třebové a zbytek v Ústí nad Orlicí. Někdo dojel až do vesnice, kde na nás čekali jarlové. Menší děti odjely autobusem neznámo kam, odkud došly až do tábora. Stařší děti šly 102 metrů na stanoviště. Obě skupiny plnily různé úkoly, podle kterých se jarlové rozhodli, jestli si nás vezmou do týmu. Úkoly nebyly tak jednoduché, jak se zdály na první pohled.

Mladší děti došly do tábora, kde nasbíraly dříví a začaly vařit guláš. No a co by byli vikingové bez pořádné lodi! Tu zajistili starší děti, které musely loď zakotvenou u ostrova vytáhnout na břeh. Jeden ze skupiny si vzal lano, pro které si doběhl, a utíkal s ním po lávce uvázat provaz na loď (pneumatiku). Pak se všichni stateční vikingové chytili lana a táhli svou loď na břeh. Když jsme loď vytáhli, musel se celý tým postavit na svoji loď a udržet se na ní 20 vteřin.
Chvíli jsme si odpočinuli a poté nabrali veškeré síly a vydali se na dlouhou ce…